Mzdy - informácie

Výplatná páska. Skoro každý z nás ju už niekedy držal v ruke. Ako sa však vyznať v množstve čísel, ktoré obsahuje?

Základný tvar výplatnej lásky sa líši podľa typu softvéru a množstva údajov, ktoré zamestnávateľ zadáva pri výpočte mzdy. Podľa Zákonníka práce výplatná páska musí obsahovať údaje o jednotlivých zložkách mzdy, o vykonaných zrážkach a o celkovej cene práce. Výplatná páska však zvyčajne toho obsahuje viac.

Vo všeobecnosti môžeme výplatnú pásku rozdeliť na tri časti: časť obsahujúca osobné údaje, výpočet mzdy a výpočet celkovej ceny práce.

Prvá časť výplatnej pásky obsahuje identifikačné údaje zamestnávateľa a zamestnanca. V prípade zamestnávateľa sa jedná o názov a presnú adresu spoločnosti. V prípade zamestnanca je údajov viac. Čo sa týka osobných údajov na výplatnej páske sa zvyčajne uvádza meno a priezvisko zamestnanca, získaný titul, adresa a rodné číslo, prípadne osobné číslo priradené zamestnávateľom. Ďalej sa tu uvádzajú údaje o dovolenke – nárok zamestnanca, čerpanie a krátenie dovolenky a zvyšok dovolenky, ktorý ešte ostáva vyčerpať. Jeden z dôležitých údajov, ktorý by tu nemal chýbať je priemer na dovolenku. Vypočíta sa ako priemer hrubej mzdy a počtu odpracovaných dní za každý štvrťrok zvlášť. Používa sa pri výpočte náhrady mzdy za dovolenku. Ďalším údajom v tejto časti môže byť zdravotná poisťovňa zamestnanca či uplatnená nezdaniteľná čiastka.

Druhú časť pásky tvorí samotný výpočet mzdy. Tu by mali byť všetky zložky, ktoré tvoria hrubú mzdu. Či už má zamestnanec mesačnú, hrubú alebo hodinovú mzdu, zvyčajne je vyjadrená jej výška a aj alikvotná časť v danom mesiaci podľa odpracovaných hodín. Takisto náhrada mzdy za dovolenku alebo vyšetrenie zamestnanca podľa čerpania. Takisto je tu výpočet poistenia, ktoré zamestnanec odvádza do poisťovní z hrubej mzdy. Je 5 typov poistení – zdravotné, nemocenské, starobné, invalidné a poistenie v nezamestnanosti. A poslednou položkou je daň 19%. Potom čistá mzda, ktorá je vypočítaná ako: čistá mzda = hrubá mzda – všetky poistenia – daň. Čistá mzda môže byť ešte znížená o rôzne typy zrážok (či už za stravné lístky alebo rôzne typy sporení, či súdom nariadené zrážky).

Tretia časť výplatnej pásky tvorí celkovú cenu práce. Tú tvorí hrubá mzda zamestnanca + všetky odvody, ktorá za zamestnanca odvádza zamestnávateľ. Tvoria 35,20 % z hrubej mzdy a okrem zdravotného poistenia zahŕňajú nemocenské, starobné, invalidné, zamestnanecké, sociálne, úrazové poistenie, garančný fond, rezervný fond solidarity a sociálny fond.


Tiež by Vás mohlo zaujímať:

Viac informácií získate na www.uctodane.sk